Algemene voorwaarden

De website www.dwjmzakelijk.nl is gebouwd in opdracht van Gemeente Smallingerland. Bij het ontwerpen van de site is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op de site laat het ons dat weten door een email te sturen naar communicatie@smallingerland.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk kijken of het probleem verholpen kan worden. Wanneer derden foto's, video(beelden), audio, ideeën, concepten etc. (hierna te noemen 'het werk') ter beschikking stellen voor publicatie op deze internetsite geven zij daarmee, zonder enig voorbehoud, toestemming om het werk op elke denkbare manier verder te gebruiken (waaronder: kopiëren, veranderen, verpreiden en tonen) op en buiten de internetsite. Het auteursrecht blijft echter bij degene die het werk heeft geplaatst op de site. Voor bovenstaande geldt dat, indien mogelijk, er naar gestreefd wordt om de naam te vermelden van degene die het werk heeft geplaatst. De gemeente Smallingerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het werk zoals geplaatst op welke plek dan ook in de site. De gemeente Smallingerland behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing het werk te verwijderen.