Ben'r in beweging

 •        

  Ben'r kwam bijeen met alle werkers om elkaar te leren kennen.

   

  Ben’r speeddate…

  ‘Ik ben van Ben'r, en jij?' In 3 minuten stelden vrijwilligers van Ben'r en de participanten zich aan elkaar voor... En dan, de bel, tijd voor een volgende ronde. Dat is speeddaten. Kort maar krachtig. Op 26 januari was @Holdert goed gevuld, dankzij de kanjers van Leerbedrijf Forsa!

  Iedereen die binnenkomt wordt verwelkomt door Saïd. Een stevige handdruk, daarna de hand op het hart: ‘Welkom bij Ben'r'. Zo is dat! Samen met zijn medestudenten van Leerbedrijf Forsa is Saïd verantwoordelijk voor de organisatie van deze middag.

  Naast een speeddate waren de participanten getuige van een indrukwekkende Ben'r presentatie door de studenten. Recht uit het hart, betrokken en duidelijk. Met eigen voorbeelden gaven zij hun visie op Ben'r. Met deze presentatie gaan ze Ben'r onder de aandacht brengen van de jongeren in Smallingerland. Als er tijdens deze middag één ding is gebleken is het wel dat Ben'r bindt...

            Ben’r, de feiten…

  Ben'r bestaat, maar weten de inwoners van Smallingerland Ben'r ook te vinden? En zo ja, hoe worden de vragen gesteld; per telefoon, persoonlijk of per mail? En wat voor vragen zijn dat dan? Even een paar feiten op een rijtje...

  Vanaf de lancering van Ben'r zijn er tot nu toe in totaal 58 vragen binnengekomen. 20 vragen werden telefonisch gesteld, 38 via de site. De meeste vragen konden direct worden beantwoord of verwezen naar de juiste partij. In bijna alle gevallen werd er binnen 2 werkdagen terugkoppeling gegeven aan de vraagsteller. In veel gevallen gebeurde dat nog sneller. De aard van de vragen varieert enorm; medisch/psychisch, mantelzorg, vervoer, wonen, pensioen/uitkering, huishoudelijke hulp, huisbezoek, klussendienst, boodschappendienst en administratie.

  De meeste vragen vallen onder de categorieën vrijwilligers en overig. Opvallend is dat alle vragen zijn gesteld via de telefoon of de site. Er komen weinig tot geen vragen binnen via de signaleringsfunctie van de participanten.

  Het ontbreken van communicatieve middelen is hier onder meer debet aan. Momenteel zijn de nodige middelen in productie; visitekaartjes, leaflets, folders en ansichtkaarten. Deze middelen geven de medewerkers van participanten (zoals de thuiszorg en de woningbouwcoöperaties) de mogelijkheid iets achter te laten bij hun klanten/cliënten.


  Stel je vraag           Ben’r bestuurders…

  Borging van de Ben'r gedachte op beleidsniveau is noodzakelijk voor toekomstig succes. Dat is ook te concluderen uit bovenstaande feiten. Medewerkers van de Ben'r participanten zullen dan ook vanuit de eigen organisatie ‘bevlekt' moeten worden met de werkwijze van Ben'r om actief te kunnen signaleren...onder werktijd.

  In de vorige nieuwsbrief hebben we het onderwerp al aangesneden, nu kunnen we concreet worden. Sterker nog, de uitnodigingen zijn al verzonden. Op woensdag 15 februari vindt er een bijeenkomst plaats voor alle bestuurders van de Ben'r participanten. Dit wordt georganiseerd door de leerlingen van Leerbedrijf Forsa.

  Doel: Het versterken en borgen van de Ben'r gedachte op beleidsniveau. Het menu van deze vooravond bestaat uit vier gangen die door de leerlingen van ROC de Friese Poort in restaurant NU! worden geserveerd. Tijdens elke gang wordt er ook een Ben'r thema geserveerd. Aan het einde van de bijeenkomst weten we in welke mate de verschillende organisaties Ben'r proof zijn. Ben je bestuurder of ken je een bestuurder die nog geen uitnodiging heeft ontvangen...Aanmelden kan alsnog via onderstaande link, maar wel graag vóór 13 februari...

   


  Aanmelden bestuurder    
0 reacties